12.01.2023

Diskusija. Kas sargās pacientu?

Iespēja sūdzēties par sliktu veselības aprūpi ir pacienta pamattiesības. Medicīnas aprūpei tas ļauj pilnveidoties, bet pacientam – panākt taisnību, ja ārstu paviršības dēļ radies kaitējums veselībai. Latvijā formāli pastāv vairāki pacienta tiesiskās aizsardzības līdzekļi – viens no tiem ir iespēja vērsties ar sūdzību Veselības inspekcijā, taču šis mehānisms ir juridiski kļūdains un nefunkcionāls. Savukārt vēršanās […]

11.07.2022

Atlīdzība Ārstniecības riska fonda lietā

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nams ar 2022. gada 8. jūlija spriedumu lietā Nr. A420260120 noteicis pēdējos gados vienu no lielākajām atlīdzībām, kas izmaksājama no Ārstniecības riska fonda par pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu – 118 100,7 euro. Atlīdzība noteikta saistībā ar jaunas sievietes nāvi pēc ķirurģiskas operācijas, kas iestājās noasiņošanas rezultātā. Atbildētāju – Latvijas Republiku […]

10.06.2022

Vebinārs “Ārstniecības riska fonda aktuālie juridiskie jautājumi”

Latvijas Tiesnešu mācību centrā iespējams pieteikties vebināram “Ārstniecības riska fonda aktuālie juridiskie jautājumi”, kas notiks 17.06.2022.., plkst 10.00 – 11.30. Vebināru vadīs zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns. Vebināra programma: Ievads. Pacienta tiesības uz atlīdzību. Veselībai vai dzīvībai nodarītā kaitējuma esības un apmēra noteikšana. Kaitējuma cēloņsakarības noskaidrošana. Ārstniecības personu profesionalitātes noskaidrošanas nepieciešamība. Citi jautājumi. Reģistrācija vebināram: https://mis.ltmc.lv/macibu-programma 

07.10.2020

Vebinārs “Ārstniecības riska fonda aktuālie juridiskie jautājumi”

Latvijas Tiesnešu mācību centrā iespējams pieteikties vebināram “Ārstniecības riska fonda aktuālie juridiskie jautājumi”, kas notiks 14.10.2020., plkst 10.00 – 11.30. Vebināru vadīs zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns. Vebināra programma: Ievads. Pacienta tiesības uz atlīdzību. Veselībai vai dzīvībai nodarītā kaitējuma esības un apmēra noteikšana. Kaitējuma cēloņsakarības noskaidrošana. Ārstniecības personu profesionalitātes noskaidrošanas nepieciešamība. Citi jautājumi. Reģistrācija vebināram: https://mis.ltmc.lv/macibu-programma  […]

12.06.2019

Izdota grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”

12.06.2019. ceļu pie lasītājiem  sāka oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” apgādā izdotā grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”.  Jaunā grāmata būs noderīga ikvienam, lai labāk izprastu pacientu tiesību būtību, Pacientu tiesību likuma normu saturu un to piemērošanas jautājumus. “Šī grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cilvēktiesību prizmu. Šāda pieeja izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts […]