11.07.2022

Atlīdzība Ārstniecības riska fonda lietā

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nams ar 2022. gada 8. jūlija spriedumu lietā Nr. A420260120 noteicis pēdējos gados vienu no lielākajām atlīdzībām, kas izmaksājama no Ārstniecības riska fonda par pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu – 118 100,7 euro. Atlīdzība noteikta saistībā ar jaunas sievietes nāvi pēc ķirurģiskas operācijas, kas iestājās noasiņošanas rezultātā. Atbildētāju – Latvijas Republiku […]

10.06.2022

Vebinārs “Ārstniecības riska fonda aktuālie juridiskie jautājumi”

Latvijas Tiesnešu mācību centrā iespējams pieteikties vebināram “Ārstniecības riska fonda aktuālie juridiskie jautājumi”, kas notiks 17.06.2022.., plkst 10.00 – 11.30. Vebināru vadīs zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns. Vebināra programma: Ievads. Pacienta tiesības uz atlīdzību. Veselībai vai dzīvībai nodarītā kaitējuma esības un apmēra noteikšana. Kaitējuma cēloņsakarības noskaidrošana. Ārstniecības personu profesionalitātes noskaidrošanas nepieciešamība. Citi jautājumi. Reģistrācija vebināram: https://mis.ltmc.lv/macibu-programma 

07.10.2020

Vebinārs “Ārstniecības riska fonda aktuālie juridiskie jautājumi”

Latvijas Tiesnešu mācību centrā iespējams pieteikties vebināram “Ārstniecības riska fonda aktuālie juridiskie jautājumi”, kas notiks 14.10.2020., plkst 10.00 – 11.30. Vebināru vadīs zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns. Vebināra programma: Ievads. Pacienta tiesības uz atlīdzību. Veselībai vai dzīvībai nodarītā kaitējuma esības un apmēra noteikšana. Kaitējuma cēloņsakarības noskaidrošana. Ārstniecības personu profesionalitātes noskaidrošanas nepieciešamība. Citi jautājumi. Reģistrācija vebināram: https://mis.ltmc.lv/macibu-programma  […]

12.06.2019

Izdota grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”

12.06.2019. ceļu pie lasītājiem  sāka oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” apgādā izdotā grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”.  Jaunā grāmata būs noderīga ikvienam, lai labāk izprastu pacientu tiesību būtību, Pacientu tiesību likuma normu saturu un to piemērošanas jautājumus. “Šī grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cilvēktiesību prizmu. Šāda pieeja izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts […]

29.03.2019

Lekcija par aktuālajām juridiskajiem jautājumiem ārsta darbā

29.03.2019. Rīgā, Biznesa augstskolā “Turība” norisinājās Latvijas Neirologu biedrības, Latvijas Anesteziologu reanimatologu asociācijas un Latvijas Transplantologu asociācijas apvienotā sēde. Kā vieslektors šajā sēdē piedalījās zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns, kurš sniedza pārskatu par aktuālajiemm juridiskajiem jautājumiem ārsta darbā: par ārsta un pacienta  tiesiskajām attiecībām, ārsta juridisko atbildību u.c. aspektiem.