Atlīdzība Ārstniecības riska fonda lietā

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nams ar 2022. gada 8. jūlija spriedumu lietā Nr. A420260120 noteicis pēdējos gados vienu no lielākajām atlīdzībām, kas izmaksājama no Ārstniecības riska fonda par pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu – 118 100,7 euro. Atlīdzība noteikta saistībā ar jaunas sievietes nāvi pēc ķirurģiskas operācijas, kas iestājās noasiņošanas rezultātā. Atbildētāju – Latvijas Republiku – pārstāvošās iestādes Veselības inspekcija un Veselības ministrija iepriekš šajā lietā nekonstatēja kaitējuma esību un atteicās izmaksāt atlīdzību. Bojāgājušās sievietes vīru tiesā pārstāvēja zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns.