Par Biroju

Medicīnas tiesību birojs sniedz augstvērtīgu juridisku palīdzību medicīnas tiesību jautājumos: nekvalitatīvas ārstniecības rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšana, ārstniecības personu profesionālā atbildība, pārstāvība veselības aprūpes nozares valsts iestādēs (piemēram, Veselības inspekcijā) u.c.

Medicīnas tiesību biroja izveidotājam, zvērinātam advokātam Ronaldam Rožkalnam ir ne tikai jurista kvalifikācija, bet arī ārsta diploms. Daudzpusīgā izglītība un vairāk kā 10 gadu ilga pieredze medicīnas tiesību jomā ļauj profesionāli izvērtēt gan medicīniskos, gan juridiskos lietas apstākļus, sniegt kompetentu slēdzienu, kā arī piedāvāt vispiemērotāko juridisko risinājumu.