augstvērtīga juridiska palīdzība
medicīnas tiesību jomā

Par biroju

Medicīnas tiesību birojs sniedz augstvērtīgu juridisku palīdzību medicīnas tiesību jautājumos: nekvalitatīvas ārstniecības rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšana, ārstniecības personu profesionālā atbildība, pārstāvība veselības aprūpes nozares valsts iestādēs (piemēram, Veselības inspekcijā) u.c.

Medicīnas tiesību biroja izveidotājam, zvērinātam advokātam Ronaldam Rožkalnam ir ne tikai jurista kvalifikācija, bet arī ārsta diploms. Daudzpusīgā izglītība un vairāk kā 10 gadu ilga pieredze medicīnas tiesību jomā ļauj profesionāli izvērtēt gan medicīniskos, gan juridiskos lietas apstākļus, sniegt kompetentu slēdzienu, kā arī piedāvāt vispiemērotāko juridisko risinājumu.

 

Aktualitātes RSS lasīt vairāk

 • 12.06.2019

  Izdota grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”

  12.06.2019. ceļu pie lasītājiem  sāka oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” apgādā izdotā grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”.  Jaunā grāmata būs noderīga ikvienam, lai labāk izprastu pacientu tiesību būtību, Pacientu tiesību likuma normu saturu un to piemērošanas jautājumus. “Šī grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cilvēktiesību prizmu. Šāda pieeja izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts […]

 • 29.03.2019

  Lekcija par aktuālajām juridiskajiem jautājumiem ārsta darbā

  29.03.2019. Rīgā, Biznesa augstskolā “Turība” norisinājās Latvijas Neirologu biedrības, Latvijas Anesteziologu reanimatologu asociācijas un Latvijas Transplantologu asociācijas apvienotā sēde. Kā vieslektors šajā sēdē piedalījās zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns, kurš sniedza pārskatu par aktuālajiemm juridiskajiem jautājumiem ārsta darbā: par ārsta un pacienta  tiesiskajām attiecībām, ārsta juridisko atbildību u.c. aspektiem.

 • 10.12.2017

  Starptautiskā konference “Brīva un informēta piekrišana kā cilvēktiesību aizsardzības pamatprincips bioētikas jomā” Minskā

  Zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns kā eksperts piedalījās starptautiskā konferencē “Brīva un informēta piekrišana kā cilvēktiesību aizsardzības pamatprincips bioētikas jomā”, kura 08.12.2017. norisinājās Minskā, Baltkrievijā.

Darbības jomas

 • Ārstniecības riska fonds
 • pacientu tiesības
 • konfidencialitāte medicīnā
 • pacientu informētā (apzinātā) piekrišana ārstniecībai
 • veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšana
 • ārstniecība ārzemēs
 • klīniskie pētījumi un kaitējuma atlīdzināšana
 • farmācijas tiesības
 • valsts kompensēto zāļu saņemšana
 • zāļu un medicīnisko ierīču reģistrācija
 • ceļu satiksmes negaidījuma rezultātā nodarīts kaitējums veselībai vai dzīvībai
 • darba traumas radīts kaitējums
 • zāļu un medicīnas ierīču radīts kaitējums