augstvērtīga juridiska palīdzība
medicīnas tiesību jomā

Par biroju

Medicīnas tiesību birojs sniedz augstvērtīgu juridisku palīdzību medicīnas tiesību jautājumos: nekvalitatīvas ārstniecības rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšana, ārstniecības personu profesionālā atbildība, pārstāvība veselības aprūpes nozares valsts iestādēs (piemēram, Veselības inspekcijā) u.c.

Medicīnas tiesību biroja izveidotājam, zvērinātam advokātam Ronaldam Rožkalnam ir ne tikai jurista kvalifikācija, bet arī ārsta diploms. Daudzpusīgā izglītība un vairāk kā 10 gadu ilga pieredze medicīnas tiesību jomā ļauj profesionāli izvērtēt gan medicīniskos, gan juridiskos lietas apstākļus, sniegt kompetentu slēdzienu, kā arī piedāvāt vispiemērotāko juridisko risinājumu.

 

Aktualitātes RSS lasīt vairāk

Darbības jomas

 • Ārstniecības riska fonds
 • pacientu tiesības
 • konfidencialitāte medicīnā
 • pacientu informētā (apzinātā) piekrišana ārstniecībai
 • veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšana
 • ārstniecība ārzemēs
 • klīniskie pētījumi un kaitējuma atlīdzināšana
 • farmācijas tiesības
 • valsts kompensēto zāļu saņemšana
 • zāļu un medicīnisko ierīču reģistrācija
 • ceļu satiksmes negaidījuma rezultātā nodarīts kaitējums veselībai vai dzīvībai
 • darba traumas radīts kaitējums
 • zāļu un medicīnas ierīču radīts kaitējums