Grāmatas “Medicīnas tiesības” otrā papildinātā izdevuma prezentācija 30.09.2022.