Izdota grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”

12.06.2019. ceļu pie lasītājiem  sāka oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” apgādā izdotā grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”.  Jaunā grāmata būs noderīga ikvienam, lai labāk izprastu pacientu tiesību būtību, Pacientu tiesību likuma normu saturu un to piemērošanas jautājumus.

“Šī grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cilvēktiesību prizmu. Šāda pieeja izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts galvenā vērtība ir cilvēks. Tādēļ cilvēka cieņai ir jābūt galvenajai pieejai, kā raudzīties uz veselības aizsardzību,” grāmatas priekšvārdā uzsver prof. Ph.D. Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja.

Grāmata ir vairāku autoru kopdarbs. Viens no grāmatas autoriem ir arī zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns.