Kā pieprasīt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

Žurnāla “Veselība” augusta numurā raksts par to, kā pieprasīt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda, ja nekvalitatīvas ārstniecības rezultātā nodarīts kaitējums veselībai vai dzīvībai.

Veseliba_082017_1