Rakstu krājums “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence.”

 

Grāmatu apgāds “Tiesu namu aģentūra”  izdevis rakstu krājumu, kas veltīts tiesiskās drošības un paļāvības principu kā tiesiskas un demokrātiskas valsts tiesību sistēmas neatņemamas sastāvdaļas analīzei Latvijas un starptautisko tiesību kontekstā. Tā pamatā ir 2016. gada 29. janvārī  konferencē “Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā” izskanējušās atziņas par šo principu izpratni un piemērošanu iestādēs un tiesās, konstatējot faktisko situāciju un sniedzot priekšlikumus tālākai attīstībai. Konferenci rīkoja Tiesību zinātņu pētniecības institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, laikrakstu “Dienas Bizness” un žurnālu “Jurista Vārds”, pulcinot atzītus zinātniekus un dažādu tiesību nozaru ekspertus. Rakstu krājuma mērķis ir veicināt vienotu un konsekventu izpratni par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem un pareizu to lietojumu.

Rakstu krājumā iekļauts arī zvērinātu advokātu Ronalda Rožkalna un Solvitas Olsenas raksts “Tiesiskās paļāvības trūkums kā personu tiesību uz veselības aprūpi būtisks ierobežojums“.

Rakstu krājumu iespējams iegādāties grāmatu apgāda “Tiesu namu aģentūra” e-grāmatnīcā.

GetImage.ashx