Lekcija par aktuālajām juridiskajiem jautājumiem ārsta darbā

29.03.2019. Rīgā, Biznesa augstskolā “Turība” norisinājās Latvijas Neirologu biedrības, Latvijas Anesteziologu reanimatologu asociācijas un Latvijas Transplantologu asociācijas apvienotā sēde. Kā vieslektors šajā sēdē piedalījās zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns, kurš sniedza pārskatu par aktuālajiem juridiskajiem jautājumiem ārsta darbā: par ārsta un pacienta  tiesiskajām attiecībām, ārsta juridisko atbildību, ārsta tiesisko aizsardzību u.c. aspektiem.